Fylkesgrensa mellom Aust-Agder og Vest-Agder har kort tid igjen å leve. Heldigvis er den dokumentert for ettertida gjennom en ekspedisjon gjennomført av Olav Grendstad og Åsmund Åmdal (bildet) med flere i perioden 2006-2012. Dokumentasjonen foreligger i bilder og film og annet materiale, og en del av det er tilgjengelig på denne sida. Ønsker du å vite mer, og/eller ønsker å booke et humoristisk foredrag om grensa, er det mer info og et eget menyvalg på det, og ta da kontakt med Olav Grendstad (bildet). 

DSC_2819JPG