Olav Grendstad har på repertoaret et fylkesgrenseforedrag  som har hatt suksess i flere år. Det har blitt vist mest på Agder, men for folk fra heile landet, og i det siste har det turnert i Vestfold i forbindelse med sammenslåinga av Telemark og Vestfold.

Kristiansand folkebibliotek sitt bilde

Foredrag passer inn i settinger hvor det er snakk om fylkessammenslåing, regionreform, kommunereform, og ulike aspekter ved dette. Kan også passe inn på konferanser om andre temaer, men hvor deltakerne kommer fra ulike fylker og regioner, og må samarbeide på tvers av grenser.

Kristiansand folkebibliotek sitt bilde

Foredraget har en varighet på mellom 20 - 45 minutter, alt etter hva som passer. Det blir vist bilder og film med overraskende forklaringer og humoristiske kommentarer og analyser, samt en kortfilm fra fylkesgrensegangens strabaser. Kontakt Grendstad på tlf, mail eller på FB.

Kristiansand folkebibliotek sitt bilde

Kundeliste til nå: Vest-Agder Fylkesting, Fylkesmannen i Aust-Agder, Kommunenes Sentralforbund,  Kristiansand kommune,  Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Sørlandets sykehus, Bykle kommune, Kristiansand Folkebibliotek, Vågsbygd Folkebibliotek, IKT Agder, NOKU, Norsk Ergoterapeutforbund, Diverse konferanser, Aust-Agder Bondelag, Vest-Agder Bondelag, Vestfold Fylkeskommune, Telemark Fylkeskommune m.fl.

SANNSYNLIG SPILLEPLAN FRAMOVER

Ledersamling Vestfold Fylkeskommune - Sandefjord 22. mars
Møte i Fellesnemda for Telemark og Vestfold Fylkeskommuner i Vestfold en plass 18. april
Møte i den nasjonale valgstyre - Trondheim 8. juni
Konferanse for folk fra heile landet som jobber med opptatt til vgs - Kristiansand 25. september