Olav Grendstad har sammen med kompanjong Åsmund Åmdal gjennomført en fylkesgrenseekspedisjon, ved at de fysisk har gått/padla/skreva/klatra på de ca 30 mil lange fylkesgrensa mellom Aust- og Vest-Agder. Prosjektet starta i 2006 ved at Grendstad gikk etapper sammen med forskjellige folk, og noen etapper aleine. Siden 2008 var Åmdal fast kompanjong. Siste etappe ble fullført i mai 2012.

På bakgrunn av den evige diskusjonen om fylkeskommunens framtid, og nye regioner i Norge, var fylkesgrensa i mange år truet av nedleggelse, og denne ekspedisjonen har dokumentert fylkesgrensa for ettertida ved hjelp av tekst, lyd og bilder. Materialet er nå samla, og ble overlevert til offentligheten i 2013.

Ekspedisjonen var også et stunt i vår tid, ved at den går inn i både realitetene og absurditetene som ei grense representerer. Ekspedisjonen er også et kunstnerisk-humoristisk innslag i diskusjonen lokalt om denne grensa, i debatten omkring regioner i Norge og grenser generelt.