107f3165-736c-4bf4-9872-7098c5d76b63jpg

Olav Grendstad f. 1965 er frilanser innen satire, regi, revy o.l.. Han bor i et skolehus i den gamle uthavna Ny-Hellesund i Søgne, hvor han spiller forestillinger hver sommer. Ellers i året frilanser han som satiriker og grenseforedragsholder på konferanser og møter, underholder litt i ny og ne under spesielle omstendigheter,  og regissør av bygderevyer o.a. Hans spesialprosjekt er altså Fylkesgrensa mellom Aust-Agder og Vest-Agder, som han har holdt på med siden 2006 via forestillinger og foredrag. Han er også opptatt av, og jobber mye med dialekter og geografi på Agder, og lar seg fascinere av alle salgs reformer, spesielt kommunereformen, og ikke minst regionreformen.