0119b9d2-5618-4556-a169-5f2e83d6bafejpg

Olav Grendstad har sammen med kompanjong Åsmund Åmdal gjennomført en fylkesgrenseekspedisjon, ved at de fysisk har gått/padla/skræva/klatra på de ca 30 mil lange fylkesgrensa mellom Aust- og Vest-Agder. Prosjektet starta i 2006 ved at Grendstad gikk etapper sammen med forskjellige folk, og noen etapper aleine. Siden 2008 var Åmdal fast kompanjong. Siste etappe ble fullført i mai 2012.

På bakgrunn av den evige diskusjonen om fylkeskommunens framtid, og nye regioner i Norge, var fylkesgrensa i mange år truet av nedleggelse, snart blir det virkelig, og denne ekspedisjonen har dokumentert fylkesgrensa for ettertida ved hjelp av tekst, lyd og bilder. Materialet er nå samla, og ble overlevert til offentligheten i 2013.

Ekspedisjonen var også et stunt i vår tid, ved at den går inn i både realitetene og absurditetene som ei grense representerer. Ekspedisjonen er også et kunstnerisk-humoristisk innslag i diskusjonen lokalt om denne grensa, i debatten omkring regioner i Norge og grenser generelt.